Onderdeel A

H11 Trekken tand of kies € 40,34

H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,12

H21 Kosten hechtmateriaal € 5,72

H26 Hechten weke delen € 59,16

H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 53,79

H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,14

Onderdeel B

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen
vallend onder onderdeel B € 53,79

H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 64,54

H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 48,41

H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 32,27

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 64,54

H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 86,06

H44 Primaire antrumsluiting € 59,16

H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 75,30

Cyste-operatie

H60 Marsupialisatie € 75,30

H65 Primaire sluiting € 145,22

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 75,30

H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 145,22

H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 102,19

H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 172,11