A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53

T12 Onderzoek van het tandvlees met paradontiumstatus € 155,98

T22 Grondig reinigen wortel, per element € 21,51

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 83,37

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 96,81

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03

T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 75,30

T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist € 56,48

T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 108,65

T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75

T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 144,68

T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65

T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 142,53

T61 Evaluatieonderzoek met paradontiumstatus € 155,98

Paradontale chirurgie

T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 174,80

T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 268,93

T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 322,71

T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 53,79

T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 144,68

T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 139,84

T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 67,23

B. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel A)

Tandvlees chirurgie, niet vallen onder onderdeel a

T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 174,80

T80 Tandvleestransplantaat € 115,64

T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 94,13

T82 Tandvleescorrectie, per element € 51,10

T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 134,46

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

T84* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant
(één zesde deel) € 322,71

T85* Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig
met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 107,57

T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 174,80

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T87 Kroonverlenging per element € 174,80

T88 Kroonverlenging per sextant € 322,71

Directe postoperatieve zorg

T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 53,79

T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 144,68

Diversen

T91 Pocketregistratie € 32,27

T92 Parodontiumregistratie € 64,54

T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 37,65

T94 Behandeling tandvleesabces € 72,61

T57* Toepassing lokaal medicament € 58,09

T95* (Draad)Spalk € 21,51

T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 53,79