De kosten voor de tandarts kunnen, evenals de kosten voor de mondhygiënist, vergoed worden. Als u aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, krijgt u meestal 75% vergoed tot een bepaald maximum per jaar! Dit kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt het volgende:

Vergoeding basisverzekering

 • Jaarlijkse controle (of preventief onderzoek); één keer per jaar. Op indicatie van de tandarts zijn meerdere controles per jaar mogelijk.
 • Incidentele consulten
 • Röntgenonderzoek (behalve onderzoek in verband met orthodontie)
 • Tandsteen verwijderen en sealen
 • Fluoridebehandeling (tweemaal per jaar of vaker op indicatie)
 • Tandvleesbehandelingen
 • Verdovingen en restauratie van vullingen
 • Wortelkanaalbehandelingen
 • Behandeling van kaak- en kauwklachten
 • Chirurgische tandheelkundige, met uitzondering van implantaten
 • Uitneembare prothetische voorzieningen

Niet vergoed basisverzekering

 • Orthodontie en bijkomende kosten
 • Kronen en bruggen
 • Implantaten
 • Gedeeltelijke prothese
 • Uitwendig bleken

De genoemde tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa). U kunt de volledige tarievenlijst inzien via onderstaande link.

https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_7135_04__Tariefbeschikking_tandheelkundige_zorg.pdf